Plus500 a daně, zdanění výdělků z obchodování

Pokud se rozhodnete obchodovat forex, nebudete potřebovat živnostenský list. Každý rok ale budete muset podat daňové přiznání. Peníze, které vyděláte obchodováním forexu, musíte totiž jako každý jiný příjem zdanit. To ostatně platí nejen pro obchodování forexu a CFDs, ale i pro další obchodní instrumenty jako jsou například binární opce.

To, u kterého brokera obchodujete, nemá na velikost daně žádný vliv. Způsob danění se liší v závislosti na tom, zda obchodujete jako fyzická osoba – podnikatel nebo nepodnikatel. Daňové přiznání se musí podat obvykle do konce března. Pokud si s daňovým přiznáním nevíte rady, můžete se obrátit na daňového poradce.

Obchodování u Plus500 a daně

Příjmy z obchodování jsou zpravidla považované za „Ostatní příjmy“. Daň se odvádí z realizovaného zisku, kterého dosáhnete za dané účetní období. Sazba daně ze zisku z kapitálových výnosů je 15%.

Základem daně by měl být souhrn zisků a ztrát ze všech realizovaných transakcí, které v daném zdaňovacím období uzavřete. Základ daně se snižuje o výdaje, které byly prokazatelně vynaložená na dosažení zisků při obchodování. V případě Plus500 se jedná například o poplatek za držení otevřených obchodních pozic přes noc. Do daně se nezapočítávají pouze zisky a ztráty z nerealizovaných transakcí, tj. z otevřených obchodních pozic.

Plus500 a daně - Přiznání k dani z přijmů fyzických osob
Plus500 a daně – Přiznání k dani z přijmů fyzických osob

Běžnou metodou, kterou mnoho obchodníků považuje za nelogickou, je odvod daní ze všech dosažených zisků. Každý majitel obchodního účtu by měl jinými slovy zdanit i ty peníze ze zisků, které si nepřevedete na bankovní účet, takže mu zůstanou na obchodním účtu. Mnohem větší smysl by podle některých mělo danit pouze ty peníze, které si z obchodního účtu vyberete, protože zbylé peníze můžete kdykoliv zainvestovat a přijít o ně. Tato metoda by se ale velmi jednoduše dala zneužít při praní špinavých peněz.

Proti ziskům z obchodování s CFD kontrakty lze uplatnit pouze ztráty, které jsou taktéž z obchodování s CFD. Pokud tedy kromě CFD obchodujete ještě například na akciové burze, což je jiná třída aktiv, budete muset základ daně počítat zvlášť. Pokud se vám během jednoho zdaňovacího období nebude dařit, bude váš celkový výsledek ztrátový. Tuto ztrátu samozřejmě nelze uplatnit proti ziskům v dalších zdaňovacích obdobích.

Na co si dát pozor?

Mnoho obchodníků je přesvědčeno, že daňové přiznání se podává pouze tehdy, když jsou celkové výsledky za uplynulý rok ziskové. Správně by měli daňové přiznání podávat ale i ti obchodníci, kteří skončí ve ztrátě. V takovém případě sice nevzniká povinnost odvodu daně, takže žádné daně platit nebudete, ale i přesto musíte do daňového přiznání aktivity na finančním trhu zahrnout.

Někteří obchodníci se mylně domnívají, že pokud budou obchodovat u zahraničního brokera, tak místní dohledové orgány nebudou mít přístup k informacím o jejich obchodních účtech. Mezi státy však existují dohody, které umožňují výměnu informací o zahraničních majitelích účtů. Každá banka má navíc povinnost upozornit příslušný finanční úřad na transakce, které vyhodnotí jako podezřelé.

Dejte si také pozor, pokud máte obchodní účet vedený v cizí měně (např. EUR nebo USD). V takovém případě musíte pro převod částky do CZK použít oficiální kurz (tzv. jednotné kurzy měn), který vyhlásí ČNB.

Jednotné kurzy měn
Jednotné kurzy měn
76.4% účtů retailových investorů při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit riskovat vysoké riziko ztráty peněz.

Napsat komentář