Plus500 a podmínky obchdování

Před obchodováním se důkladně seznamte s obchodními podmínkami, protože při porušení obchodních podmínek vám broker může zrušit obchodní účet. Ačkoliv broker podporuje češtinu, obchodní smlouva a další důležité dokumenty a podmínky jsou na webu Plus500 dostupné pouze v angličtině. Bez znalosti angličtiny se tak pravděpodobně neobejdete. Některé z podmínek, na které se lidé často dotazují, jsou stručně shrnuté v tomto článku.

Obchodní podmínky brokera Plus500 jsou dostupné v angličtině
Obchodní podmínky brokera Plus500 jsou dostupné v angličtině

Otevřít demo účet Plus500   
76.4% maloobchodních účtů CFD ztrácí peníze

Plus500: Podmínky a omezení

U Plus500 mohou obchodovat pouze osoby starší 18. Každý klient Plus500 může mít pouze jeden obchodní účet, ovšem v některých případech broker povoluje i více účtů. V obchodní platformě je zakázáno používání obchodních robotů na forex nebo automatizovaných systémů.

Broker nepovoluje scalping ani hedging. Scalping je agresivní obchodní strategie, která spočívá v otevírání velkého počtu krátkodobých transakcí. Hedging je naopak strategie pro minimalizaci ztrát, při které otevřete opačné pozice (nákup a prodej) na stejném obchodním instrumentu.

Střet zájmů mezi obchodníky a brokerem

Střet zájmů mezi brokerem a jeho klienty je zdůrazněn v obchodní smlouvě v článku 27.1 a 27.2. Smlouvu v originální a kompletním znění najdete na oficiálním webu brokera. Výňatky z obou článků čtěte zde:

27.1        Obchodování přes obchodní platformu Plus500 není prováděno na burze. Plus500 vystupuje jako protistrana klienta, takže pokud prodáváte instrument, broker jej od vás nakupuje a pokud instrument nakupujete, broker vám jej prodává. Ceny v obchodní platformě nemusí být nejlepší dostupné ceny a různým uživatelům může broker nabídnout odlišné ceny. Více informací je uvedeno v dokumentu „Politika realizace příkazů“.

27.2        I když je Plus500 protistranou každé klientovy transakce, může omezit své riziko okamžitým zajištěním (kompenzací) vašich transakcí s jinou transakcí. Měli byste si být vědomi toho, že broker Plus500 vydělává, když trh jde proti vám. Právě z toho důvodu by obchodníci měli pečlivě zhodnotit jakoukoliv obchodní informaci, kterou od brokera dostanou.

Rizika spojená s obchodováním

Každý obchodník musí mít na paměti, že CFD jsou spekulativní produkty a mohou mít za následek ztrátu části nebo celého kapitálu. Obchodování s CFD nemusí být vhodné pro každého a proto se nejprve ujistěte, že plně chápete rizika spjatá s obchodováním CFD. Broker vyzývá všechny budoucí klienty, aby si před založením účtu přečetli prohlášení o riziku a pravidla pro uživatele. V nich je například uvedeno, že broker Plus500 neručí za bezproblémový chod platformy ani za případné chyby na platformě.

Provozní rizika, spojené s obchodováním na platformě Plus500, se týkají každé transakce. Tato provozní rizika (narušení provozních procesů platformy vlivem komunikace, počítače, počítačové nebo mobilní sítě nebo externí události) mohou vést k prodlevám mezi zadáním obchodního příkazu a jeho realizací. Vzniklé zpoždění může mít za následek ztrátu peněz. Plus500 v takovém případě nenese ani nepřijímá žádnou odpovědnost za vzniklé komplikace. Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy k narušení dojde kvůli podvodu nebo nečestným praktikám z brokerovy strany.

76.4% účtů retailových investorů při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit riskovat vysoké riziko ztráty peněz.

Napsat komentář